Westzanerwerf.
Dat is duurzaam en dorps wonen
in Westzaan.

Westzanerwerf wordt een woonbuurtje in het mooie Westzaan, op de plek van de voormalige industriële houthandel van PontMeyer. Er komen ongeveer 200 woningen: sociale huur, middenhuur en koop en zelfbouw op vrije kavels. Het gaat om een groene omgeving, duurzaamheid en modulaire (hout)bouw, een goede verbinding met de historie en de omgeving, groene speel- en buitenplekken aan het water of met zicht op de polder.

De aanleg en bouw van het woonbuurtje Westzanerwerf komt dichterbij. De droogschuren van de PontMeyer zijn gesloopt, de ernstige bodemverontreiniging is gesaneerd en de locatie ligt inmiddels jarenlang braak. In 2013 is al een bestemmingsplan voor wonen vastgesteld. Maar tien jaar later vragen nieuwe inzichten, woonbehoeften, (beleids-)ambities en wetgeving om aanpassingen en verbeteringen. Samen met de gemeente en een team van experts is het plan uit 2013 daarom bijgesteld.

GRAAG BLIJVEN WE MET U IN CONTACT

We blijven graag met u in contact. Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. 

UW MENING TELT

Geef uw mening door onze enquête in te vullen.

OP DE HOOGTE BLIJVEN

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de plannen.

 

NIEUWS

Download actuele informatie over Westzanerwerf.

DE OUDE HOUTWERF

Waar nu het nieuwe buurtje Westzanerwerf komt, stond vroeger de houtwerf van P. Rot, later PontMeyer. Het dorp Westzaan kent een rijke geschiedenis als een belangrijke plaats in de Zaanstreek. Het staat bekend om zijn industrie en handel. In het verleden was Westzaan een belangrijk centrum voor de houtverwerking, met veel houtzagerijen en -molens. Dit waren de belangrijkste exportproducten van de Zaanstreek.

TIJDLIJN

2001
Aankoop locatie PontMeyer door Parteon

2013
Stedenbouwkundig plan
Bestemmingsplan


Stilstand door crisis en wetgeving

2021 – 2023
Optimalisatie plan en voorbereiden procedures

Najaar 2023
Besluitvorming
Uitwerkings- en wijzigingsplan

2024
Start ophogen terrein
Uitwerking planonderdelen

2025 – 2028
Bouwen huizen
Aanleg openbare ruimte

LOCATIE

Contact

Voor vragen over de planontwikkeling, of meldingen over het terrein
Parteon: participatie@parteon.nl of (075) 627 50 00

Voor meer informatie over de gemeentelijke procedures
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de gemeente een besluit neemt over het concept-plan. Kijk hier voor meer informatie.

Voor meer informatie over woningen
Het is momenteel nog niet mogelijk om in te schrijven voor een woning. Wanneer dit wel het geval is, laten we dit weten aan iedereen die de nieuwsbrief ontvangt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief